TMS/TFRS ve VUK Değerleme Farklılıkları ve Uygulamalar Eğitim Sunum Planı

TMS/TFRS VE VUK DEĞERLEME FARKLILIKLARI VE UYGULAMALAR
EĞİTİM SUNUM PLANI

EĞİTİM TARİHİ    : 20-21-22 KASIM 2020 (Üç Gün, Toplam 21 Ders Saati)
EĞİTMENLER        : AKIN AKBULUT
EĞİTİM YERİ         : KÖKER AKADEMİ

1.GÜN

1. DERS (Saat: 10.00 – 10.50)

TMS/TFRS ve VUK

Genel Açıklamalar

2. DERS (Saat: 11.00 – 11.50)

TMS/TFRS Kavramsal Çerçeve, VUK Değerleme Esasları

 

3. DERS (Saat: 12.00 – 12.50)

TMS 8 Muhasebe Politikaları, Tahminler ve Yanlışlıklar

TMS 10 Raporlama Tarihinden Sonraki Olaylar

VUK Yaklaşımı

ÖĞLE ARASI (Saat: 13.00 – 14.00)

4. DERS (Saat: 14.00 – 14.50)

TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat Standardı

Vergiyi Doğuran Olay

5. DERS (Saat: 15.00 – 15.50)

TMS 2 Stoklar Standardı

VUK Kapsamında Stok Değerleme

6. DERS (Saat: 16.00 – 16.50)

TMS 2 Stoklar Değer Düşüklüğü Karşılıkları

Vergi Mevzuatında Kıymeti Düşen Mallar, Zayi Mallar

7. DERS (Saat: 17.00 – 17.50)

TFRS 9, TMS 32, 39 Finansal Varlıklar

VUK Menkul Kıymetler Değerleme

 

TMS/TFRS VE VUK DEĞERLEME FARKLILIKLARI VE UYGULAMALAR
EĞİTİM SUNUM PLANI

EĞİTİM TARİHİ    : 20-21-22 KASIM 2020 (Üç Gün, Toplam 21 Ders Saati)
EĞİTMENLER        : AKIN AKBULUT
EĞİTİM YERİ         : KÖKER AKADEMİ

2.GÜN

1. DERS (Saat: 10.00 – 10.50)

TMS 32, TMS 39, TFRS 9 Finansal Borçlar

Çıkarılmış Tahviller ve VUK Yaklaşımı

2. DERS (Saat: 11.00 – 11.50)

TMS 16 Maddi Duran Varlıklar

VUK’da Maddi Duran Varlıklar

3. DERS (Saat: 12.00 – 12.50)

TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller

TFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar

VUK Yaklaşımı

ÖĞLE ARASI (Saat: 13.00 – 14.00)

4. DERS (Saat: 14.00 – 14.50)

TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar

VUK’da Maddi Olmayan Duran Varlıklar

5. DERS (Saat: 15.00 – 15.50)

TMS 16, TMS 38 Amortisman Uygulamaları

VUK Amortisman Uygulamaları

6. DERS (Saat: 16.00 – 16.50)

TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklükleri

Varlıklarda Değer Düşüklüğüne VUK Yaklaşımı

TMS 21 Yabancı Para Çevrim İşlemleri ve VUK Yaklaşımı

7. DERS (Saat: 17.00 – 17.50)

TMS 37 Karşılıklar

Şarta Bağlı Yükümlülükler

Şarta Bağlı Varlıklar

Karşılıklarda VUK Yaklaşımı

 

TMS/TFRS VE VUK DEĞERLEME FARKLILIKLARI VE UYGULAMALAR
EĞİTİM SUNUM PLANI

EĞİTİM TARİHİ    : 20-21-22 KASIM 2020 (Üç Gün, Toplam 21 Ders Saati)
EĞİTMENLER        : AKIN AKBULUT
EĞİTİM YERİ         : KÖKER AKADEMİ

3.GÜN

1. DERS (Saat: 10.00 – 10.50)

TMS 24 İlişkili Taraf İşlemleri

KVK Madde 13 Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtım

2. DERS (Saat: 11.00 – 11.50)

TMS 24 İlişkili Taraf İşlemleri

KVK Madde 12 Örtülü Sermaye

3. DERS (Saat: 12.00 – 12.50)

TMS 12 Gelir Vergileri

Ertelenmiş Vergiler

ÖĞLE ARASI (Saat: 13.00 – 14.00)

4. DERS (Saat: 14.00 – 14.50)

TMS/TFRS Kar Zararından Vergi Matrahına Ulaşma Yöntemi –I-

 

5. DERS (Saat: 15.00 – 15.50)

TMS/TFRS Kar Zararından Vergi Matrahına Ulaşma Yöntemi –II-

 

6. DERS (Saat: 16.00 – 16.50)

Vergi Mizanından Mali Tablolar Çıkarılması Monografi

 

7. DERS (Saat: 17.00 – 17.50)

Vergi Mizanından TMS/TFRS’ ye Dönüştürme Monografi