TMS-12 Vergileri Standardı ve Ertelenen Vergi Uygulamaları

TMS 12 GELİR VERGİLERİ STANDARDI VE ERTELENEN VERGİ UYGULAMALARI EĞİTİM SUNUM PLANI

 

EĞİTMENLER         : RAHMİ UYGUN – AKIN AKBULUT

EĞİTİM TARİHİ     : 1 gün, toplam 7 ders saati

EĞİTİM YERİ          : KÖKER AKADEMİ

 

 

1. DERS (Saat: 10.00 – 10.50)

Amaç, kapsam

Tanımlar

Muhasebe kârı (muhasebe zararı), Vergiye tabi kâr (mali zarar), Vergi gideri (vergi geliri), Dönem vergisi

Sürekli farklar, Geçici farklar

Ertelenmiş vergi borçları, Ertelenmiş vergi varlıkları

Vergiye esas değer

 

2. DERS (Saat: 11.00 – 11.50)

Konsolide finansal tablolarda geçici farklar

Dönem vergi borcu ve dönem vergi varlıklarının muhasebeleştirilmesi

Ertelenmiş vergi borçlarının ve ertelenmiş vergi varlıklarının muhasebeleştirilmesi 

Vergiye tabi geçici farklar

İndirilebilir geçici farklar

 

3. DERS (Saat: 12.00 – 12.50)

Bir varlık veya borcun ilk muhasebeleştirilmesi

Kullanılmamış mali zararlar ve vergi avantajları

Muhasebeleştirilmemiş ertelenmiş vergi varlıklarının tekrar değerlendirilmesi

Bağlı ortaklar, şubeler ve iştiraklerdeki yatırımlar ile iş ortaklıklarındaki paylar

ÖĞLE ARASI (13.00-14.00)

4. DERS (Saat: 14.00 – 14.50)

Ölçme

Dönem vergisinin ve ertelenmiş verginin muhasebeleştirilmesi

 

5. DERS (Saat: 15.00 – 15.50)

İşletme birleşmelerinden doğan ertelenmiş vergi

Hisseye dayalı ödeme işlemlerinden doğan dönem vergisi ve ertelenmiş vergi

Sunum

Vergi varlıkları ve vergi borçları 

Mahsup

Vergi gideri 

Olağan faaliyet kârı (zararı) ile ilgili vergi gideri (geliri)

Kur değişimlerinin yabancı ülkelerdeki faaliyetlerle ilgili ertelenmiş vergi borcuna veya alacağına etkisi 

Dipnotlarda yapılan açıklamalar 

 

 

6. DERS (Saat: 16.00 – 16.50)

Örnek Uygulamalar

 

7. DERS (Saat: 17.00 – 17.50)

Örnek Uygulamalar