Özel Hususlar Tek Bir Finansal Tablonun Bağımsız Denetimi İle Finansal Tablolardaki Belirli Unsurların, Hesapların Veya Kalemlerin Bağımsız Denetimi” Ve “Güvence Denetimi Standartları”

“ÖZEL HUSUSLAR – TEK BİR FİNANSAL TABLONUN BAĞIMSIZ DENETİMİ İLE FİNANSAL TABLOLARDAKİ BELİRLİ UNSURLARIN, HESAPLARIN VEYA KALEMLERİN BAĞIMSIZ DENETİMİ” ve “GÜVENCE DENETİMİ STANDARTLARI”

SUNUM PLANI

EĞİTMENLER         : DOÇ DR. MEHMET ALİ AKTAŞ- RAHMİ UYGUN

EĞİTİM TARİHİ      : 2 gün, Toplam 14 Ders Saati

EĞİTİM YERİ          : KÖKER AKADEMİ

 

1.     GÜN

 

1.      DERS (Saat: 10.00 – 10.50)

Güvence Denetimi Standardı 3000 ve GDS 3400 Hakkında Genel Bilgilendirme, Amaç ve Tanımlar 

 

2.      DERS (Saat: 11.00 – 11.50)

Denetimin Güvence Denetimi Standartlarına Uygun Olarak Yürütülmesi ve Etik Hükümler

 

3.      DERS (Saat: 12.00 – 12.50)

Müşteri İlişkisinin ve Sözleşmenin Kabulü ve Devam Ettirilmesi

ÖĞLE ARASI (Saat: 13.00 – 14.00)

4.      DERS (Saat: 14.00 – 14.50)

Kalite Kontrol

 

5.      DERS (Saat: 15.00 – 15.50)

Mesleki Şüphecilik, Mesleki Muhakeme ve Güvence Becerileri ile Teknikleri

 

6.      DERS (Saat: 16.00 – 16.50)

Denetimin Planlanması ve Yürütülmesi

 

7.      DERS (Saat: 17.00 – 17.50)

Kanıtların Elde Edilmesi

 

 

 

 

 

“ÖZEL HUSUSLAR – TEK BİR FİNANSAL TABLONUN BAĞIMSIZ DENETİMİ İLE FİNANSAL TABLOLARDAKİ BELİRLİ UNSURLARIN, HESAPLARIN VEYA KALEMLERİN BAĞIMSIZ DENETİMİ” ve “GÜVENCE DENETİMİ STANDARTLARI”

SUNUM PLANI

EĞİTMENLER         : DOÇ DR. MEHMET ALİ AKTAŞ- RAHMİ UYGUN

EĞİTİM TARİHİ      : 2 gün, Toplam 14 Ders Saati

EĞİTİM YERİ          : KÖKER AKADEMİ

 

2.     GÜN

 

 

1.      DERS (Saat: 10.00 – 10.50)

Güvence Sonucunun Oluşturulması

 

2.      DERS (Saat: 11.00 – 11.50)

Güvence Raporunun Hazırlanması

 

3.      DERS (Saat: 12.00 – 12.50)

Olumlu Sonuç ve Olumlu Sonuç Dışındaki Sonuçlar, Diğer İletişim Sorumlulukları ve Belgelendirme

ÖĞLE ARASI (Saat: 13.00 – 14.00)

4.      DERS (Saat: 14.00 – 14.50)

İleriye Yönelik Finansal Bilgilere İlişkin Denetçi Tarafından Verilen Güvence

 

5.      DERS (Saat: 15.00 – 15.50)

İleriye Yönelik Finansal Bilgilerin İncelenmesine İlişkin Rapor

 

6.      DERS (Saat: 16.00 – 16.50)

Denetimin Planlanması, Yürütülmesi ve Raporlanması

 

7.      DERS (Saat: 17.00 – 17.50)

Görüş Oluşturulmasında Dikkate Alınacak Unsurlar