Finansal Araçlar Standartları Eğitim Sunumu

 

FİNANSAL ARAÇLAR STANDARTLARI EĞİTİM SUNUM PLANI

 

 EĞİTMENLER     : AKIN AKBULUT-RAHMİ UYGUN

 EĞİTİM TARİHİ  : 1 gün, toplam 7 ders saati

 EĞİTİM YERİ      : KÖKER AKADEMİ

 

1. DERS (Saat: 10.00 – 10.50)

Finansal araçlara ilişkin standartlar hangileridir, içerikleri nedir?

TFRS 9 Finansal Araçlar Standardı

 

2. DERS (Saat: 11.00 – 11.50)

Amaç ve kapsam

Finansal Tablolara Alma ve Finansal Tablo Dışı Bırakma

Finansal Varlıkların Sınıflandırılması

Finansal Yükümlülüklerin Sınıflandırılması

Saklı Türev Ürünler

Yeniden Sınıflandırma

 

3. DERS (Saat: 12.00 – 12.50)

Finansal Araçlarda Ölçüm

ÖĞLE ARASI (Saat: 13.00 – 14.00)

4. DERS (Saat: 14.00 – 14.50)

Finansal Araçlarda Değer Düşüklüğü

Beklenen Kredi Zararlarının Finansal Tablolara Alınması

 

5. DERS (Saat: 15.00 – 15.50)

Satın Alındığında ya da Oluşturulduğunda Kredi-Değer Düşüklüğü Bulunan Finansal Varlıklar

Ticari Alacaklar, Sözleşme Varlıkları ve Kira Alacakları için Basitleştirilmiş Yaklaşım

Beklenen Kredi Zararlarının Ölçümü

 

6. DERS (Saat: 16.00 – 16.50)

Finansal Varlıkların Yeniden Sınıflandırılması

Kazanç ve Kayıplar

-Özkaynak Araçlarına Yapılan Yatırımlar

Gerçeğe Uygun Değer Değişimi Kâr veya Zarara Yansıtılan Olarak Tanımlanan Yükümlülükler

Gerçeğe Uygun Değer Değişimi Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Varlıklar

 

7. DERS (Saat: 17.00 – 17.50)

Uygulama Örnekleri