Denetim Standartları - Müşteri Seçimi ve Denetime Hazırlık,Denetim Programının Yürütülmesi,Raporlama

DENETİM STANDARTLARI – MÜŞTERİ SEÇİMİ VE DENETİME HAZIRLIK EĞİTİM SUNUM PLANI

 

EĞİTMENLER         : RAHMİ UYGUN-FAİK CECELİ

EĞİTİM TARİHİ      : 1 gün, Toplam 7 Ders Saati

EĞİTİM YERİ          : KÖKER AKADEMİ

 

1.      DERS (Saat: 10.00 – 10.50)

Müşteri İşletmenin Seçimi ve İşin Kabulü

Denetim Sözleşmesinde Bulunması Gereken Asgari Unsurlar

Bağımsız Denetim Sözleşmesinin Sona Erdirilmesi

 

2.      DERS (Saat: 11.00 – 11.50)

Denetimin Planlanması

Planlamanın Aşamaları

Denetim Çalışmalarını Bölümlendirme

 

3.      DERS (Saat: 12.00 – 12.50)

Denetimin Planlanması

Önemlilik Düzeyini Belirleme

Genel Önemlilik Düzeyinin Belirlenmesinde Kullanılan Yöntemler

ÖĞLE ARASI (Saat: 13.00 – 14.00)

4.      DERS (Saat: 14.00 – 14.50)

Denetimin Planlanması

Denetim Riskini Belirleme (Denetimde Risk Planlaması)  

Denetim Risk Modeli

Risk Odaklı Denetim

 

5.      DERS (Saat: 15.00 – 15.50)

Denetimin Planlanması

Denetim Amaçlarını Belirleme

Varolma (Gerçeklik), Sahiplik ve Yükümlülük (Mülkiyet), Bütünlük (Tamamını Kapsama),

Değerleme, Dönemsellik, Sınıflandırma, Zamanlılık (Geçmişteki Bir Olaydan Kaynaklanma), Açıklama, Doğruluk Kavramları

 

6.      DERS (Saat: 16.00 – 16.50)

Denetimin Planlanması

İç Kontrol Sistemi ve Muhasebe Sistemi Hakkında Bilgi Edinme 

İç Kontrol Sisteminin Tanımı, Amacı ve Sınıflandırılması

İç Kontrol Sisteminin Kurulması ve İşletilmesindeki Doğal Kısıtlar

İç Kontrol Sisteminin Fonksiyonel Olarak Sınıflandırılması. 

İç Kontrol Sistemi Modelleri 

İç Kontrol Sisteminin Unsurları(Bileşenleri)

 

7.      DERS (Saat: 17.00 – 17.50)

Denetimin Planlanması

Kontrol Faaliyetleri

Muhasebe Sisteminin İncelenmesi

İç Kontrol Sisteminin İncelenmesi ve Değerlendirilmesi

Denetim Programının Hazırlanması

İşgücü ve Zaman Planlaması

 

DENETİM STANDARTLARI – DENETİM PROGRAMININ YÜRÜTÜLMESİ EĞİTİM SUNUM PLANI

 

EĞİTMENLER         : RAHMİ UYGUN-FAİK CECELİ

 

EĞİTİM TARİHİ      : 1 gün, Toplam 7 Ders Saati

 

EĞİTİM YERİ          : KÖKER AKADEMİ

 

 

1.        DERS (Saat: 10.00 – 10.50)

Denetim Programının Yürütülmesi (Denetimde Kanıt Toplama)

Denetim Kanıtları İlgili Açıklamalar, Kanıt Türleri

 

2.        DERS (Saat: 11.00 – 11.50)

Denetim Programının Yürütülmesi (Denetimde Kanıt Toplama)

Kanıtların Sayısını Etkileyen Unsurlar

Denetim Kanıtlarının Güvenilirliğini Etkileyen Unsurlar

 

3.        DERS (Saat: 12.00 – 12.50)

Denetim Programının Yürütülmesi (Denetim Yöntemleri)

Denetim Yöntemleri (Şekli Denetim, Maddi Denetim, Aralıksız Denetim, Örnekleme Yoluyla

Denetim)

Örnekleme Yöntemleri, İstatistiki Olmayan Örnekleme

ÖĞLE ARASI (Saat: 13.00 – 14.00)

4.       DERS (Saat: 14.00 – 14.50)

Denetim Programının Yürütülmesi (Denetim Yöntemleri)

İstatistikî Örnekleme

İleriye Doğru Denetim

Geriye Doğru Denetim

Doğrudan Denetim

Dolaylı Denetim

 

5.        DERS (Saat: 15.00 – 15.50)

Denetim Programının Yürütülmesi (Denetim Teknikleri)

Denetim Teknikleri (Kanıt Toplama Teknikleri)

Fiziki İnceleme ve Sayım (Envanter), Gözlem, Doğrulama, Bilgi Toplama,  Kayıt Sistemini Yeniden İzleme, Yeniden Hesaplama ve Yeniden Uygulama, Belge İncelemesi, İlgili Hesaplar Arasında İlişki Kurma, Analitik İnceleme

 

6.        DERS (Saat: 16.00 – 16.50)

Denetim Programının Yürütülmesi (Denetim Teknikleri)

Bazı Denetim Alanlarında Uygulanması GerekliEk Denetim İşlemleri

Bazı Finansal Tablo Kalemlerine UygulanabilecekDenetim Teknikleri

 

7.       DERS (Saat: 17.00 – 17.50)

Denetim Programının Yürütülmesi (Denetim Teknikleri)

Denetim Çalışmalarının Belgelendirilmesi(Çalışma Kâğıtları)

Çalışma Kağıtlarının Şekli Yapısı

Çalışma Kağıtlarının Dosyalanması

 

DENETİM STANDARTLARI – RAPORLAMA EĞİTİM SUNUM PLANI 

 

EĞİTMENLER         : RAHMİ UYGUN-FAİK CECELİ

 

EĞİTİM TARİHİ      : 1 gün, Toplam 7 Ders Saati

 

EĞİTİM YERİ          : KÖKER AKADEMİ

 

 

1.     DERS (Saat: 10.00 – 10.50)

Denetimin Tamamlanması ve Raporlama

Dönem Sonu Analitik İncelemelerin Yapılması

İlişkili Taraflarla Yapılan İşlemlerinin Gözden Geçirilmesi

Koşullu Varlık ve Yükümlülüklerin, Muhasebe TahminlerininGözden Geçirilmesi

İşletmenin Sürekliliği Varsayımının İncelenmesi

 

2.     DERS (Saat: 11.00 – 11.50)

Denetimin Tamamlanması ve Raporlama

Bilanço Tarihinden Sonra Ortaya Çıkan Olaylar(RaporlamaDöneminden Sonraki Olaylar)

İşletme Yönetiminden Sorumluluklarını İçeren Teyit Mektubu Alınması 

 

3.     DERS (Saat: 12.00 – 12.50)

Denetimin Tamamlanması ve Raporlama

Denetim Raporları

Kapsamına Göre Denetim Raporları

Denetçinin Görüşüne Göre Denetim Raporları

ÖĞLE ARASI (Saat: 13.00 – 14.00)

4.     DERS (Saat: 14.00 – 14.50)

Denetimin Tamamlanması ve Raporlama

Standart Denetim Raporunun Bölümleri(Denetim Raporunun Unsurları)

 

5.     DERS (Saat: 15.00 – 15.50)

Denetimin Tamamlanması ve Raporlama

Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Yapılan Bağımsız Denetimde Raporlama 

Standart Raporda Değişiklik Yapılmasını Gerektiren Durumlar (Olumlu Görüş Dışında, Görüş Doğuran

Durumlar)

Şartlı Görüş Bildirilmesiyle İlgili Örnekler

 

6.    DERS (Saat: 16.00 – 16.50)

Denetimin Tamamlanması ve Raporlama

Standart Raporda Değişiklik Yapılmasını Gerektiren Durumlar

Görüş Bildirmekten Kaçınılmasıyla İlgili Örnekler

Olumsuz Görüş Bildirilmesiyle İlgili Örnekler

 

7.   DERS (Saat: 17.00 – 17.50)

Denetimin Tamamlanması ve Raporlama

Kilit Denetim Konuları