Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar

BAĞIMSIZ DENETÇİLER İÇİN ETİK KURALLAR EĞİTİM

SUNUM PLANI

EĞİTMEN                 : DOÇ DR. MEHMET ALİ AKTAŞ-RAHMİ UYGUN

EĞİTİM TARİHİ      : 1 gün, Toplam 7 Ders Saati

EĞİTİM YERİ          : KÖKER AKADEMİ

 

1.      DERS (Saat: 10.00 – 10.50)

Giriş ve Temel İlkeler, Dürüstlük-Tarafsızlık

 

2.      DERS (Saat: 11.00 – 11.50)

Mesleki Yeterlik ve Özen, Sır Saklama, Mesleğe Uygun Davranış

 

3.      DERS (Saat: 12.00 – 12.50)

Denetçinin Görevlendirilmesi Çıkar Çatışmaları, Mevzuata Aykırılıklara Karşılık verilmesi

ÖĞLE ARASI (Saat: 13.00 – 14.00)

4.      DERS (Saat: 14.00 – 14.50)

Mevzuata Aykırılıklara Karşılık Verilmesi, İkincil Görüşler, Ücretler ve Diğer Masraflar

 

5.      DERS (Saat: 15.00 – 15.50)

Mesleki Hizmetlerin Pazarlanması, Hediyeler ve Ağırlama

 

6.      DERS (Saat: 16.00 – 16.50)

Emanet Olarak Tutulan Müşteri Varlıkları, Tarafsızlık-Tüm Hizmetler

 

7.      DERS (Saat: 17.00 – 17.50)

Bağımsızlık-Denetim ve Sınırlı Denetim, Bağımsızlık-Diğer Güvence Denetimleri